Súťaž

Súťaž o najkrajšiu dovolenkovú fotografiu 2023


Pošlite nám Vaše digitálne fotografie z dovolenky zakúpenej v CK JOMATOURS a vyhrajte:

1. miesto: 
poukážka v hodnote 150,- Eur na zájazd v sezóne 2024 podľa vlastného výberu v CK JOMATOURS, s.r.o.

2. miesto:
poukážka v hodnote 100,- Eur na zájazd v sezóne 2024 podľa vlastného výberu v CK JOMATOURS, s.r.o.

3. miesto:
poukážka v hodnote 50,- Eur na zájazd v sezóne 2024 podľa vlastného výberu v CK JOMATOURS, s.r.o.

 

Pravidlá a podmienky súťaže:

Organizátorom súťaže je JOMATOURS, s.r.o. v zastúpení: Ing. Vladimír Stopka

Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník pobytového alebo poznávacieho zájazdu zakúpeného v CK JOMATOURS s.r.o. v sezóne 2023, ktorý doručí svoje fotografie z dovolenky na e-mail: foto.jomatours@gmail.com, najneskôr do 31.10.2023.

Jeden účastník súťaže môže poslať maximálne 3 kusy svojich fotografií.

Za účelom jednoznačnej identifikácie účastníka súťaže a uľahčenia komunikácie medzi CK JOMATOURS a účastníkom súťaže je potrebné ku každej fotografii uviesť:    

- meno autora

- kontakt na autora (adresa, e-mail, telefón)

- destináciu a termín zájazdu

- názov fotografie

 

Do súťaže môžu by zaradené iba fotografie, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

 

- zaslať treba digitálnu fotografiu (originálnu snímku, vyhotovenú pomocou digitálneho fotoaparátu, prípadne tabletom alebo smartfónom)

 

- do súťaže nebudú zaradené skenované obrázky a snímky upravované pomocou počítačových programov alebo aplikácií na úpravu fotografií

 

- CK JOMATOURS, s.r.o. si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, ako aj snímky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské cítenie alebo ohrozovať mravnosť a etiku.

 

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas s ich zverejnením v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

 

Súťažiaci má k dispozícii súhlas osôb s ich zverejnením, ktoré sú na fotografii identifikovateľné.

 

Zároveň súťažiaci vyjadruje súhlas s archiváciou jeho zaslaných príspevkov a osobných údajov v zmysle platných ustanovení zákona.

 

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas JOMATOURS, s.r.o. s bezplatným používaním a zverejňovaním snímok výhradne pre medializáciu a marketingové aktivity súvisiace s uverejnením na webovej stránke, sociálnych sieťach alebo v propagačných materiáloch JOMATOURS, s.r.o.

 

Účastník súťaže môže svoj súhlas následne kedykoľvek odvolať.

 

Zverejnenie fotografií.

Fotografie, ktoré účastníci súťaže zašlú, sú priebežne zverejňované na sociálnej sieti facebook.com/ck.jomatours

 

Výber najkrajších fotografií sa uskutoční dvojkolovo. V prvom kole získavajú fotografie hlasy od verejnosti na sociálnej sieti fb: ck.jomatour. Do druhého kola sa prebojuje 10 fotografií s najväčším počtom hlasov.

O konečnom víťazovi rozhodne porota z finálového výberu.

Hlasovanie bude spustené 06.11.2023. Hlasovať môžete až do 06.01.2024.

 

 

Víťazná fotografia a meno jej autora bude zverejnené 17.01.2024.

                                                   

Výhercom srdečne gratulujeme!!!

                                 Výherné dovolenkové fotografie za sezónu 2023
1. miesto Mária Kopera, Pakoštane 


               


2. miesto Gabriela Oravcová, Malorka 

                    


3. miesto Mária Václavová, Egypt
(svadobná cesta)